Heeft u een klacht?

De wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector stelt specifieke eisen aan de behandeling van klachten van cliënten of patiënten door instellingen en beroepsbeoefenaren in de Gezondheidszorg.
Eisen die in deze wet gesteld worden aan de behandeling van klachten zijn door het NIBA neergelegd in een Klachtenreglement. Dit reglement bevat: informatie met betrekking tot de organisatie van en toegang tot de klachtenregeling, het omgaan van de zorgverlener met de klager, de opvang, bemiddeling en behandeling van klachten en de bijdragen van klachten aan kwaliteitsverbetering.

Hoe dient u een klacht in?

Als u als client ontevreden bent en een klacht wilt indienen of bespreken dan kunt u:
1.  uw klacht rechtstreeks indienen bij de onafhankelijke voorzitter van de Klachtencommissie en laten behandelen.Mr J.G. (Hans) Schnoor

Mahieu Schnoor Thöle Advocaten

t.a.v. Klachtencommissie NIBA

Postbus 95323

2509 CH Den HaagTel: 070-347 51 21

Fax: 070-383 89 03

e-mail: info@mstadvocaten.nl

of

2.  uw klacht voorleggen aan een lid van de Klachtencommissie in een oriënterend gesprek waarin u kunt bespreken of een bemiddelingsgesprek zinvol voor u kan zijn.


De leden zijn:

Mirjam Tuin, secretaris klachtencommissie, 06 40111047, mirjamtuin@telfort.nl

Willem Roozendaal, lid klachtencommissie, willemroozendaal@gmail.coml

Mocht contact met de leden van de klachtencommissie onvoldoende resultaat geven dan is stap 1 de volgende zodat uw klacht officieel kan worden behandeld door de Klachtencommissie van het NIBA.

Opvragen van Klachtenreglement

U kunt het Klachtenreglement van het NIBA opvragen via:

secretariaat@niba.nu
of 
Secretariaat NIBA

Astersingel 74

2651 PK  BERKEL EN RODENRIJS

In beroep tegen uitspraak Klachtencommissie

Wanneer u niet tevreden bent met de uitspraak van de Klachtencommissie, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan het Tuchtcollege van het NAP; Nederlandse Associatie voor Psychotherapie. Het NIBA is gebonden aan deze Tuchtregeling door haar lidmaatschap.

Stichting Tuchtrechtspraak NAP
Weerdsingel Oostzijde 61

3514 AG Utrecht

Tel: 030-273 38 34