NAP Nieuwsflits 3 mei 2017

Terugblik op de informatiebijeenkomst van 19 april jl. op de Hoge School Utrecht over de MZO; Master Zorg Ontwerp

Deze master leidt tot de graad van MSc Integrale Psychotherapie ECP. De bijeenkomst is bezocht door 25 mensen en de interesse was groot. Twaalf geïnteresseerde collega’s konden er helaas niet bij zijn. Het bleek dat sommige mensen al besloten hadden om dit traject te gaan doen tenzij de informatie erg zou tegenvallen. De presentatie van Marlou de Kuiper, opleidingsmanager van de MZO opleiding, werd als heel prettig en ‘down to earth’ ervaren. De meeste vragen gingen over de aansluiting van het MZO programma bij de competenties die ECP therapeuten al in huis hebben. Vragen over vrijstellingen en de vraag: “heb ik hier iets aan voor mijn cliënten en mijn vak?” kwam in allerlei variaties aan de orde.

Marlou de Kuiper vertelde over het Triple Aim model van de opleiding. Dit model heeft een unieke focus op de combinatie van zorginhoudelijke, bedrijfskundige en wetenschappelijke perspectieven. Het streven daarin is een combinatie van verbetering in de kwaliteit van zorg, verbetering in de continuïteit van voorzieningen en verbetering in de kostenefficiëntie. De opleiding is gericht op alle disciplines in de gezondheidszorg en welzijn die zich op een master QF 7 niveau willen ontwikkelen in hun vak, een eigen praktijk of instelling waar zij werken. De naam van de opleiding verandert per september 2017 in ‘Master Innovatie Zorg en Welzijn’.

De informatie van Marlou de Kuiper ging over de modulen en de opdrachten die als voorbereiding op het tweede jaar nodig zijn. Het tweede jaar houdt voor ons het ontwerp van een praktijkgericht onderzoek in, dat systematisch wordt uitgevoerd. Mentoren en opleiders van de eigen modaliteit spelen bij het praktijkgericht onderzoek een essentiële rol. De nieuwe afstudeermodule Integrale psychotherapie ECP wordt in samenwerking met de NAP en de HU ontwikkeld. Hierin wordt ‘integrale psychotherapie’ als een nieuw zorgproduct gedefinieerd en een beschrijving gemaakt van het zorgtraject: ‘de weg die de cliënt aflegt om de zorg te krijgen die nodig’.

Marlou de Kuiper benadrukte dat er alle ruimte en ontwikkelingsvrijheid is om de eigen praktijk en onderzoeksvragen als uitgangspunt te nemen bij het uitwerken van de modulen en opdrachten. De eindtermen bieden genoeg ruimte daarvoor.* Omdat de deelnemers al een beroep /vak hebben, ouder zijn met veel ervaring wordt het concept van wetenschappelijk ontwerpgericht onderzoek gebruikt. Deze opleiding biedt de gelegenheid aan ECP therapeuten om onze kwaliteit beter te objectiveren en te communiceren.

We zullen vanuit de eigen modaliteit en eigen praktijkervaringen, onze werkwijze ‘Integrale psychotherapie’, meer systematisch - meer wetenschappelijk onderbouwd- duidelijker moeten gaan communiceren. Het beschrijven van wat clienten ervaren en hoe effectief en kostenbesparend wij kunnen zijn en welke samenwerking met collega’s nodig is, zijn daar aspecten van. Ik verwacht dat door onze onderzoeken, ECP therapie voor clienten beter toegankelijk zal worden. De actualiteit van jarenlange bestaande wachtlijsten in de gBasisGGZ en sGGZ, heeft vermoedelijk ook een positieve uitwerking op het profileren en beter positioneren van de ECP therapeut in de Algemene en Geestelijke Gezondheidszorg.

Voor september a.s. zijn 10 plaatsen gereserveerd voor ECP therapeuten en eind mei sluit deze inschrijvingsperiode. Ik heb begrepen dat er al 7 aanmeldingen zijn. Philippe Francken, de huidige voorzitter van de EAP en vertegenwoordiger van de Belgische ECP therapeuten, was ook aanwezig. Hij heeft al laten weten dat er in België animo is voor deze opleiding. De NVAO accreditatie op een master QF 7 niveau is net als in Nederland ook in België noodzakelijk, om als zelfstandig therapeut te mogen werken. Marlou opperde dat er misschien een extra kan groep worden gestart als veel ECP therapeuten zich inschrijven. De toekomst zal het leren!
Mocht je niet weten of je een ECP registratie bij de NAP alsnog kunt aanvragen kijk dan op de website van de  NAP  www.nap-psychotherapie.nl.   Of neem contact op met de NAP Registrar Marlot Rappard
Vriendelijke groet,
Greetje Salomons, Bestuurslid NAP; Innovatie opleidingen.* De eerste eindkwalificatie: de afgestudeerde is in staat om zorgvraagstukken en bijbehorende producten te beschouwen met het oog op de optimale maatschappelijke participatie van de desbetreffende cliënt (groepen) volgens het ICF; International Classification of Functioning, Disability and Health.
(De ICF is een classificatie waarmee het mogelijk is het functioneren van de mens en de eventuele problemen die mensen daarbij ervaren te beschrijven. Bovendien kunnen de factoren die op dat functioneren van invloed zijn ook worden vastgelegd. In 192 landen, waaronder Nederland, is de ICF aanvaard. De ICF wordt beheerd door de World Health Organization (WHO)

De  tweede eindkwalificatie: de afgestudeerde is in staat om de zorgbehoeften/zorgvragen te analyseren, ontwikkelt de criteria waaraan de oplossing moet voldoen, ontwerpt het beoogde zorgproduct door het kwalitatief en kwantitatief te beschrijven, implementeert het zorgproduct en/of de zorgorganisatie en ontwerpt een instrument om effectiviteit en efficiëntie te kunnen meten.
Wil je meer  informatie  stuur dan een verzoek naar Marlou de Kuiper.