Start van deelkwalificatie 1


opleidings-flyerHier kunt informatie over de Bio-energetische Analyse opleiding downloaden:

Flyer-SOBA-2014_nederlands (PDF 1MB)

Flyer-SOBA-2014_english (PDF 1MB)

De  Opleidingsstructuur nieuw met deelcertificaten (PDF 90KB)

 De  Informatie over toelating en betalingsmogelijkheden (PDF 60KB)

 Het  AANMELDINGSFORMULIER voor DEELKWALIFICATIE 1  van 3- 6 september 2015 (PDF 50KB)


Bericht van Stichting Opleidingen Bio-energetische Analyse

Deelkwalificaties; een nieuwe ontwikkeling!

De acceptatie van de wetenschappelijk onderbouwing van de wisselwerking  tussen lichaam en geest  is  in de Algemene en Geestelijke Gezondheidszorg een gegeven.  De behoefte aan training  en scholing  in de methodiek van de lichaamsgeorienteeerde psychotherapie is  daardoor groot. De opleidingsteam van de SOBA heeft naar aanleiding van opmerkingen en vragen besloten om de Bio-energetische Analyse opleiding in deelkwalificaties aan te bieden!   

Deelkwalificatie 1:  een  basisjaar met zes trainingen van vier dagen!

Dit jaar is volledig gericht op de procesanalyse van de eigen  familie – en ontwikkelingsgeschiedenis  in relatie tot  de persoon die je nu bent.  Je leert op welke manier hechtingsprocessen zich in het lichaam, in interpersoonlijke relaties  en cognitieve processen ontwikkelen en  waar te nemen zijn. Het persoonlijke en ervaringsgerichte leerproces  vraagt om continuïteit, een veilige leeromgeving  en betrokkenheid die gedurende een jaar goed kan worden opgebouwd. Vaak wordt dit element van de opleiding in evaluaties benoemd als het beste en belangrijkste onderdeel van de BA opleiding.

De eerste vier trainingen zijn gepland op:

 • 3–6 September: Jörg Clauer, Hoofdtrainer
 • 15–18 Oktober: Heiner Steckel, Internationale  Trainer
 • 26-29 November: Elly Meyles, Nederlandse Trainer
 • 21–24 Januari 2016 : Guy Tonella, Internationale Trainer
 • 5e training maart/april 2016; datum en trainer nog niet vastgesteld  
 • 6e training mei/juni 2016 , datum en trainer nog niet vastgesteld

Deelname aan deze  zes trainingen van vier dagen kost  € 3840,-  Per training van vier dagen is dat € 640,- en dat komt neer op € 160,- euro inclusief de verblijfskosten.
Kijk op de site van www.mennorode.nl voor meer informatie over deze mooie locatie met een heerlijke biologische keuken.

Mennorode


Meer informatie  over  de inhoud van de opleiding en de trainers vind je op de pagina SOBA. Daar tref je ook  de informatie aan over de Certificaatdelen, de toelatingsprocedure  en  over betalingsmogelijkheden.  Het formulier voor je aanmelding kun je daar downloaden.


De inschrijvingsperiode  sluit op  21 april 2015!

Vriendelijke groeten namens de trainers en graag tot ziens  
Greetje Salomons
Coördinator SOBA
06-2061 4008


Opbouw van de SOBA-opleiding 2015

De structuur van de opleiding is opgebouwd in deelkwalificaties. In totaal zijn dat 9 certificaatdelen. Deze zijn naar inhoud en het leerproces gerangschikt.

Het persoonlijk ontwikkelingsproces

In de eerste twee jaren van de opleiding is het persoonlijk ontwikkelingsproces vooral de hechtingsgeschiedenis in het gezin van herkomst de kern van het leerproces. De Bio energetische Analyse onderzoekt de ontwikkeling van mensen, vanaf het prille begin.
Vanaf voor en rond de geboorte van de baby wanneer de hechting tussen moeder en kind vorm krijgt tot de ontwikkeling als jong- volwassene. Recent onderzoek toont aan dat de wijze van hechting met moeder en andere nabije verzorg(st)er de ontwikkeling van de hersenen wederzijds beïnvloedt. Vooral de gebieden van de hersenen die mede de emotionele- en sociale ontwikkeling bepalen vormen zich relationeel. De mate van veiligheid in de hechting en de verschillende vormen van onveilige hechting zijn van groot belang voor de stress-huishouding in het lichaam. Terugkerende of voortdurende spanning in het lijf van de baby en opgroeiende kind heeft grote invloed op de ontwikkeling van de autonomie en zelfvertrouwen, als mede op het vermogen zich met anderen te verbinden. De basisstructuur voor de trainingen vormen de ontwikkelingsfasen van het kind en volwassene. In de scholing en training van de bio-energetisch analytisch therapeut, integreren we het attachment onderzoek, de erfenis van de theorie over karakter analyse en de nieuwste informatie uit het neurobiologisch onderzoek.

Bio-energetisch Analytisch Therapeut als Professional

In het derde en vierde jaar staat de ontwikkeling van een professionele BEA therapeut centraal. De competentie om onbevooroordeeld mensen te kunnen waarnemen met de thematieken die zij meebrengen vormen de kern in deze twee laatste opleidingsjaren. Daarbinnen ligt de focus op de wijze waarop de vraag of het thema van de cliënt zichtbaar is in het lichaam en de wijze waarop de cliënt dit manifesteert. Hierbij worden verbindingen gelegd met de geschiedenis van de cliënt. De interactie en dynamiek tussen cliënt en therapeut vormen de belangrijkste en werkzame onderdelen van het therapeutisch proces.  

Beroepsvormend gedeelte

In deze periode wordt onder supervisie gewerkt met individuele clienten en een zelfstandige praktijk opgebouwd. Daarnaast wordt het professionele persoonlijke leertraject (LT) afgrond en zo mogelijk een praktijkonderzoek gedaan

Voorbeeld van een training in het eerste jaar

5.1.2. “Leven zonder taal”

Doelstelling;

 1. Pre-verbale ontwikkeling van het kind in de eerste twee levensjaren.
 2. Ontwikkeling van het brein in deze periode.
 3. Leren kennen van verschillende stijlen van hechting en hoe deze zich in het lichaam nestelen.
 4. Kennismaking met attunement, ritme en signalen in het pre-verbale contact.

Eindtermen/leerresultaat:

 • Vertellen welk inzichten hij/zij heeft gekregen in de eigen geschiedenis, specifiek in de pre verbale fase ontwikkeling.
 • Een eerste besef van “ontwikkeling in relatie” laten zien en horen.
 • Vaardigheden laten zien in de training om ‘af te stemmen’ op de ander.

Evaluatie/toetsing:

 • Deelname en inbreng in dagelijkse feedback rondes en eind evaluatie aan het eind van de training.
 • Reflectieverslag van het eigen proces maken en een week voordat de volgende training begint naar alle groepsleden toe sturen.

Theorie: 

Neuro-biologische en psychologische ontwikkeling

Literatuur:  

lijst nog nader vast te stellen;
verplicht te lezen /bestuderen/opdracht


Overal in de wereld worden Bioenergetic Analysis opleidingen gegeven op basis van het Internationaal vastgesteld curriculum. Elk land werkt deze basis uit in een opleidingsontwerp waardoor het past bij de cultuur, gebruiken en eisen van het eigen land. De internationale trainers in samenwerking met Nederlandse trainers bewaken de beoogde kwaliteit en inhoud van de opleiding.

Meer informatie over het Internationale Instituut Bio-energetische Analyse is te vinden op www.bioenergetic-therapy.com.